Santas Cubes

Lastning...

Beskrivning

Lös det största antalet färgade block innan skärmen fylls med stenblock. Klicka på brickor av samma färg som är två eller mer för att ta bort dem.