Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Skapa ett imperium av butiker över hela världen, på inrådan av den rådgivande att bli en framgång.