Sokolan

Lastning...

Beskrivning

Tänk på varje rörelse du gör eftersom den här versionen av Sokoban är ganska komplicerat. Placera de färgade rutorna motsvarande siffra, hjälpa dig med den grå som kommer att tjäna för att stoppa dem.