Stoner

Lastning...

Beskrivning

Flytta blocken kastar sten gud att ansluta tre eller fler av samma färg. Det verkar enkelt, men det kommer att hindra att flytta och du nå ditt mål.