ufo rescue

Lastning...

Beskrivning

Löser ditt skepp predikstolar, handtaget med musen och om du klickar förlänga den mekaniska armen för att fånga dem. Akta dig för stenarna.