ultra block

Lastning...

Beskrivning

Klicka på grupper om tre eller fler block av samma färg, är ditt uppdrag att slutföra det nödvändiga antalet rader på varje nivå utan att komma till toppen. De första nivåerna är enkla men så småningom tjocknar.