Electrio

Lastning...

Beskrivning

I det här spelet måste du ansluta elektriska partiklar på ett ordnat sätt. Negativet med det positiva och så vidare, förhindrar alltid strömmen att gå och vägen slutar i partikeln där allt har sitt ursprung.