Fit in The Wall

Lastning...
Att korsa denna gångväg till slutet, utan att träffa någon vägg, måste du flytta en bit av ditt geometriska objekt så att det passar perfekt i hålet som ligger i väggen, vilket alltid visar mycket bytbara och nyckfulla former. Temat rör sig med hög hastighet, så du måste vara snabb.