Hade

Lastning...

Beskrivning

För att lösa alla dessa pussel måste du använda alla dina wits. Du måste se till att tråden som skjuter ut eliminerar de blå rhombuserna som är på väg. För att göra detta, lägger du först pilarna så att tråden följer rätt väg och når slutet har uppfyllt sitt syfte.