Hexologic

Lastning...

Beskrivning

Du har flera strukturer byggda med sexkantiga figurer. Alla har en numerisk figur i ena änden. Ditt uppdrag är att markera i varje ruta antalet poäng som, tillsammans till varandra, resulterar i samma figur och, kombinerat på en genial väg, också är giltiga för resultatet av den närliggande rutan.