Hotel Solitaire

Lastning...

Beskrivning

I hotellet finns det inte många kunder, men i överflöd rum där du kan spela alla typer av spel "Solitaire". Variera design, typ bokstäver, dekoration ... men inte den typ av spel eller känslor den förmedlar.