Jewel Bubbles 3

Lastning...

Beskrivning

På det här kortet har du en handfull strålande juveler. Ditt uppdrag är att gå med i grupper i minst tre enligt färg för att explodera i tusen bitar, poängen ackumuleras och växer proportionellt till dina framsteg i spelet.