Jewel Explode

Lastning...
Beställ ädelstenarna i samma färg horisontellt eller vertikalt och bilda åtminstone grupper av tre som sedan exploderar. Nivåerna är differentierade med olika delmål. Beställ fyra eller fler av samma färg för att få de speciella ädelstenarna.