Memory Zoobies

Lastning...

Beskrivning

I den här panelen har du en serie bokstäver med bilder av vackra djur. Det finns ett par av varje art. Ditt uppdrag är att vända dem alla tills du hittar de som är desamma. Ju mindre tid du spenderar på att lösa det, desto bättre. När du fortskrider kommer antalet kort att öka, vilket innebär att svårigheter och känslor också.