Paper.io 2

Lastning...

Beskrivning

Du är en liten prick med färg med en ambition, täck så mycket utrymme som möjligt för att måla den med samma färgidentitet. Ta dig dit, vänd dig om och återgå till startpunkten. Detta får dig att färga det område du har besökt. Tänk emellertid på att det finns andra punkter, i deras respektive färg, som vill ha samma som du. Interessekollisionen kommer bara att leda till en oändlig konfrontation.