Plumber Soda

Lastning...

Beskrivning

Dessa två barn som dör för att ge en god drink med soda flaska men är tom. För att få den dyrbara och söta vätskan når sin behållare måste korrekt beställa alla rören för att ansluta till varandra perfekt utan kanter.