Ruya

Lastning...

Beskrivning

Ruya kommunicerar med sina barn tack vare sina mentala krafter och ditt samarbete. Det kommer att visa dig hur du fortsätter med alla de olika färgade ikonerna som du ställer till ditt förfogande på tavlan. Parvis, i grupper om tre etc. Gör det rätt och se hur dina avkommor levit och träffa henne full av lycka.