Ski Slalom 3D

Lastning...

Beskrivning

Bli en professionell skidåkare och korsa spåren som alltid försöker korsa mellan flaggan, på så sätt kommer du att accelerera och du når målet innan du ackumulerar troféer och vinster som du kan ändra för varje förbättring av dina förmågor.