Winter Adventures

Lastning...

Beskrivning

Denna lilla gröna varelse måste resa genom detta lilla snöiga utrymme och samla stjärnor och juldekorationer, men också förhindra att stora snöbollar faller på den och fryser den. För att undvika kyla och avyttra oförstörbar energi måste du dricka kakaosglas som ibland en generös hand tjänar dig.