Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Försök att fly från olycksbådande huset Slenderina, söker vapen och ammunition för att överleva angrepp av henne och skrämmande varelser som lever sitt hem.