Sokoban

Lastning...

Beskrivning

Du måste placera trälådorna ovanpå de gröna prickarna. Men det blir inte lätt. Du måste kombinera rörelserna på ett genialt sätt för att förhindra att en låda blockerar nästa.