Sort Hoop

Lastning...
Lös spelet genom att sortera färgade ringar. Tänk, gör en strategi och förutsäg varje rörelse. Njut av den mentala utmaningen när du staplar de färgade ringarna.