Space Mandala

Lastning...

Beskrivning

I det här nästan mystiska spelet har du en stor central figur som består av små tomma geometriska figurer. Du måste fylla i luckorna med de föremål som du har runt dig, ta hand om hela tiden så att de inte överlappar varandra och förhindra att du går framåt tills du fullbordar den totala siffran.