Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Spela pjäser outtröttligt, flytta marker och eliminera din motståndare, antingen en vän eller elektronisk hjärna enheten. Frågan är att vinna!.