Word Finder

Lastning...

Beskrivning

Välj lämpligt språk tillägnad dig och den begränsade tid som du måste titta på panelen alla fulla ord som du kan. Ju mer omfattande, mer poäng. Och ju mer de är, desto bättre för din självkänsla.