Everyday Hero

Lastning...
Du är föraren av ambulansen i staden och måste samla de sårade och ta dem till sjukhuset snabbt.