Dices 2048 3D

Lastning...

Beskrivning

Matcha två block med samma nummer för att lägga ihop dem och skapa ett block med ett ännu högre nummer. Du kan skjuta blocken inte bara horisontellt, utan också stapla dem ovanpå varandra. Och utmaningen är ännu större, då och då dyker det upp kraftfulla stenar som blockerar din väg.