Make 24

Lastning...

Beskrivning

Spelet består av att nå siffran 24 som går med i de fyra tillgängliga siffrorna. Men summan fungerar inte alltid, det finns också multiplikation, subtraktion eller delning. Det enda du behöver göra är att välja vilken av dessa tillgängliga operationer som är den rätta i varje enskilt fall och därmed uppnå önskad siffra.