Roller Splat

Lastning...

Beskrivning

Du måste använda de olika färgade bollarna för att måla en hel serie ytor i form av en labyrint, som är mer komplex än den föregående. Det handlar om att du fortsätter med minst möjliga antal rörelser. Å andra sidan är dessa särskilt begränsade till tyngdkraftslagen, så du måste reflektera innan du agerar.