peg

Lastning...

Beskrivning

Ditt uppdrag är att utplåna alla poster utom en, när du har klicka på pilarna för att flytta till nästa skärm.