Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Det tar snigeln Bob till sina nya hem manöverdon korrekt på varje skärm.