Rapid Math

Lastning...

Beskrivning

Är du bra med matte? Testa din förmåga med siffror i ett spel där du måste göra mycket tillägg, subtraktion, multiplikation och delning med hög hastighet. Ju mer framgång du ackumulerar desto större är svårighetsgraden.