Tiny Differences

Lastning...
Var uppmärksam på att hitta de olika skillnaderna mellan de två vackra ritningarna. Du har en gräns av inkonsekvenser att markera och bara tid att få det. Förfina vyn och få högsta möjliga numrering.