Lastning...
Tack för att du tittar på reklamen! Du hjälper oss att hålla spelen gratis ...
Hur man spelar

Beskrivning

Ditt uppdrag är att hjälpa Pancho fly flyga med ballonger, för detta måste du klicka på föremålen för varje skärm i rätt ordning.