Amigo Pancho

Lastning...

Beskrivning

Ditt uppdrag är att hjälpa Pancho fly flyga med ballonger, för detta måste du klicka på föremålen för varje skärm i rätt ordning.